22 Nisan 2009 Çarşamba

Kaktüslerim

Kaktüsler benim için çok değerli .
Neden mi?O kadar sert görüntüsü altından hiç ummadığınız kadar güzel çiçekler verir.Şaka gibi!Ama ne yazık ki çoğu türünde bu çiçekler ancak bir kaç saat kadar dayanır ve bir bakmışsınız yok olmuş.Hiç olmamış gibi.
Evliliğimin ilk yıllarında Merter de bir çatı katında oturuyordum.Evin toplam alanı kadar iki büyük terası vardı.Çok çiçeğim yoktu ama yeteri kadar vardı.EEE teras o kadar büyüktü ki çiçekler her zaman ufacık kalırdı o terasta.En çok sevdiklerim kaktüslerimdi.Ufacıkken alıp kocaman olmuşlardı.
Sanıldığının aksine kaktüsler herzaman sıcak istemezler.Kışın dışarıda rahatlıkla bırakabilirsiniz.Hatta dışarıda kalmaları çiçeklenmeleri için gayet iyi olur.Ama ev ortamına alışmış bir kaktüsüde direkt dışarı atamazsınız.Önce dışarıya alıştırmalısınız onu.Örneğin ilkbahar veya sonbaharda bunu yapabilirsiniz.Bir süre sonra onu tamamen dışarıda bırakabilirsiniz.Bu bilgiler özellikle Kaktüs Rehberi sitesinde dikkatimi çekti.Buraya erişmemin nedeni ise kaktüslerimdeki böceklerdi.Artık onların kaynağının belkide içeride olmaları diye düşünüyorum.Halbuki kaktüslerin düzenli havalandırılmaya ihtiyacı varmış.Terasta kaktüs yetiştirirken kaktüslerimi hiç içeri almazdım.Ve muhteşem çiçekler verirdi.Ama bu bilinçli yapılan birşey değildi.Aslında onları dışarda bırakmam gerekiyormuş.Bu kış aldığım kaktüsleri çok ufak diye içeride bakmış ve kısa zamanda bayağı ilerleme kaydetmiştim.Ama böceklenince paniklemiştim.Sonuçta Eminönün"den aldığım bit ilaçı ile ilaçlamış ve hemen dışarı çıkarmıştım durumları şimdilik iyi gözüküyor.Bir tek yapacağım şey topraklarını değiştirmek.

Kaktüs Toprağı

Çok özel birşeye ihtiyaç duymazlar.Ben genellikle karışım kullanıyorum.Bu karışım da;Torf,kum ve normal toprak bulunuyor.

Kaktüsün sulanması

Kışın fazla suya ihtiyaç duymazlar.Yazın ise normal sulayabilirsiniz.

Online kaktüs alabileceğiniz bu sitede ilginizi çekecek çok çeşit var.Özellikle YAŞAYAN TAŞ DEDİKLERİ LİPHOPS türleri oldukça ilginç değil mi?
Liphops'larla ilgili diğer bilgilere kaktüs rehberi sitesinden de erişebilirsiniz.
Kaktüs zararlıları ile ilgili oldukça ayıntılı bir dosya hazırlayan kaktüs rehberi bu konuda ihtiyacınızı karşılayacaktır.

20 Nisan 2009 Pazartesi

İşsizlik Sigortasından Yararlanma şartları ve Diğer Merak Edilen konular

Ekonomik krizle beraber hergeçen gün işsizlerin çığ gibi büyüdüğü bu günlerde işsizlik sigortası güncel konular içinde en üst sıraya oturdu.Amacımız bu yazıda,çalışan kesimi işsizlik sigortası hakkında bilgilendirmek,nasıl başvurulur, işten çıkışta nelere dikkat edilmeli gibi konuları irdelemekİŞSİZLİK SİGORTASI NEDİR?

İşsizlik sigortası; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden kişilerin ve aile bireylerinin zor duruma düşmelerini engelleyen, zorunlu bir sigorta koludur.İşsizlik sigortası ile yalnızca İşsizlik ödeneği ödenmemekte bunun yanında aşağıda sayılan hizmetlerden de yararlanabilmektedir;
1-Ödenek alınan süre içinde hastalık ve analık sigorta primleri de yatırılarak kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu süre içinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlanmakta
2-Kişiler, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitiminden yararlanabilmekte
3-Yeni bir iş bulması için İŞKUR'dan yardım alabilmektedir.

KİMLER İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR

Hizmet akdinin feshinden önceki 120 günü sürekli olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olup da kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalanlardan;

-Hizmet akdi ihbar önellerine uyularak işveren tarafından feshedilenler
-Hizmet akdi, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından sona erdirilen sigortalı işçiler,
-Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi sona erdirilenler,
-Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalmış olanlar
-İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenlerle işten çıkarılmış olanlar,
-Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi feshedilenler,
işsizlik ödeneğini almaya hak kazanırlar.

İşsizlik ödeneğini almaya hak kazanan kişiler, İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB)ile beraber hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde, İŞKUR’un (Türkiye İş Kurumu)en yakın şubesine başvurmaları gerekmektedir.
Hizmet akdinin feshinden önceki sürede 120 gün tam priminiz yok ise bunu belgeleyebilmeniz gerekli.Burada İŞKUR'UN esas aldığı kayıtlar sizin sigorta kayıtlarınız.İşverenin verdiği Aylık Prim Bildirgesi ile verilen bilgilerin örtüşmesi gerekli.Eğer bu süre içinde 15 gün hasta iseniz bunu belgeleyebilmelisiniz.İşvereninde Bildirgeyi buna göre yapması lazım.120 Günün tam değil yararlanamayacakmıyım diye düşünmeyin bunu elinizdeki geçerliliği olan belgelerle ispatı yolu gidin.

İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ(İAB FORMU)

İşveren iş akdinin feshi ile beraber İAB FORMU'nu 3 nüsha olarak hazırlamak,bir tanesini işçiye vermek,bir tanesini 15 gün içinde İŞKUR'a vermek, sonuncusunu ise işyerinde saklamak zorundadır.

NE KADAR SÜRE İLE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENECEKTİR?

Hizmet akdinin feshedilmesinden önce son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olan işsizlerden, son üç yıl içinde;
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan kişilere 180 gün,
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan kişilere 240 gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan kişilere 300 gün
,
işsizlik ödeneği verilir.

İşsizlik ödeneğinden yararlananlar,bu sürelerini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortasından yararlanmak için Kanunda ki şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırlarsa, daha önce hak ettikleri süreyi dolduruncaya kadar bu haklarından yararlanabileceklerdir

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için Kanunda ki şartları sağlamak suretiyle yeniden işsiz kalmışlarsa, yalnızca bu yeni haklarından doğan süre kadar işsizlik yardımı alabileceklerdir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ HALLERDE KESİLECEKTİR
İşsizlik ödeneği;
a-Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,
b-İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan gelir veya aylık aldığı tespit edilen,
c-Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir gerekçe göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen,
d-Haklı bir nedenler haricinde Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen,

Sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir.

Ancak (c) ve (d) maddelerinde öngörülen ödeneklerin kesilme nedenlerinin ortadan kalkması halinde, işsizlik ödeneği ödenmesine yeniden başlanır.

Muvazzaf askerlik dışında herhangi bir sebeple silah altına alınanlarla hastalık ve analık nedeniyle geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneklerinin ödenmesi bu durumlarının devam ettiği müddetçe durdurulur.

Sonuç;İşsizlik Sigortası, sosyal Devlet olma sonuçlarından biri olarak Resmi Gazetede yayınlandığı 8 ekim 1999 tarihi itibarı ile diğer Kanunlarımızın yanında yerini almıştır.Henüz diğer ülkelerde verilen düzeye erişememiş olsa da özellikle krizin bu en sıcak dönemini yaşadığımız bu günlerde birazda olsa çalışan kesim için kısa süreleğine bir ferahlama sağlamakta.Bu ferahlama gerçek manada bir ferahlamamıdır gerçi bu da tartışılacak bir konu.Ziraz ülkemizde çalışan kesimin oldukça büyük bir kesimi aldıkları gerçek ücret üzerinden sigortalı gösterilmedikleri için ,aldıkları işsizlik ödeneğide bu beyan üzerinden yapılmakta.Sonuçta çalişan kesim almayı hakettiği yardımı alamamaktadır.Ümit ederiz ki yıllar içinde bu sorunlara bir çözüm üretilebilir.
Link 1
Link 2